Tuzla Havalandırma

Tuzla Havalandırma

Tuzla havalandırma sistemleri, İstanbul ve çevresinde birçok kurum, işletme ve fabrikalarda bölgenin iklim ve hava gerekliliklerine uygun olarak çalışmaktadır. Bina havalandırmaları doğal ortam havasının yanında, iç mekan havalandırmasını da kapsayan sistemler kurmaktayız. Enerji verimliliğinin en üst düzeyde tutulduğu kurumsal binalarda ve özellikle evlerde havalandırma sisteminin geniş tutulmasını önermesek de, bu tür yerlerin belirli mekanlarında havalandırma sistemlerine gereksinim bulunmaktadır. Depolar, arşivler toz toplama sistemleri ile tozsuz ve dumansız olarak korunması gereken alanlarda sistemlerimiz etkin ve verimli çalışmaktadır. Doğal havalandırma mekanlarda istenen yeterli nemin sağlanmasını ve kontrol edilmesini sağlamaz. Bu yüzden özel mühendislik isteyen, havalandırma makinelerimiz ile havalandırma sistemlerinin projelendirilmesini ve kurulumunu sağlıyoruz.

Tuzla Havalandırma Sistemleri Firması

Doğal havalandırma sistemleri genel olarak daha az ekipman ve düşük kurulum maliyetlerini içerir. Bu tür sistemler havayı kirletici maddelerin tamamen temizlenmesinde yetersiz kalabilir. Bununla birlikte küçük alanların havalandırılması daha az bakım gerektirir ve bakım maliyetleri daha düşüktür. Düşük miktardaki toksin, toz ve kimyasallar için etkin havalandırma sağlar. Ancak büyük miktarda toz, metal ve kaynak dumanı, gaz ve buharlar için yetersizdir.

Havalandırma Sistemlerinin Avantajları

Büyük havalandırma sistemlerinde ise havayı kirleten duman, kimyasal veya diğer kirleticileri kaynağında yakalayarak doğrudan binadan dışarı çıkarır. Yerel havalandırma sistemlerinin doğal sistemlere göre kurulum ve ekipman maliyeti daha yüksektir. Geniş ve kapsamlı binalarda kurduğumuz Tuzla havalandırma sistemleri makine ve ekipmanlarının bakım onarım maliyetleri yüksektir. Düzenli temizlik, kontrol ve bakım işlemi gerektiren sistemlerdir. Yanıcı azlar ve buharlar için etkili kontrol sağlar ve çok miktardaki havanın acil durumlarda dışarı atılabilmesi için otomatik olarak çalışabilir.

Havalandırma Sistemlerinin Özellikleri

Binalara kurulumunu yapmış olduğumuz fanlar ve hava kanalları, tüm ekipmanlarla birlikte iç ve dış mekan havasının dengelenmesi ve değiştirilmesi için günün her saati çalışır. Havalandırma sistemlerimiz dengeli hava ve ısı geri kazanım kategorilerine göre çalışır. Binalarınıza en doğru havalandırma sistemlerini kurmadan önce Tuzla havalandırma sistemleri projelerinde bölgesel iklim ve bina özelliklerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaktadır.

Egzoz havalandırma sistemlerinin uygulanmasında, binaya yeterli nemli havanın çekilmesi gerektiğinde kullanılırlar ve soğuk iklimler için idealdir. Isı geri kazanım sistemlerinde ise sıcak iklimlere göre nemi daha doğru kontrol eden dengeli bir havalandırma imkanı sağlar. Bacasız havalandırma sistemleri soğuk, sıcak ve ılık iklimlerde çalışmakla birlikte kurulum ve maliyet açsından diğer sistemlerden farklıdır. Isı geri kazanım sistemlerinde dışarıdaki hava ile iç mekandaki havanın en iyi şekilde değiştirilerek tazelenmesini sağlar.