Şile Havalandırma

Şile Havalandırma

Şile havalandırma sistemleri havalandırma ihtiyacını tekniğine uygun şekilde yapmaktadır. Havalandırma sistemi denildiğinde ortam havasının değiştirilmesi ilk akla gelendir. Ancak ortamdaki hav alınırken hiçbir filtreden geçirmeden dış havanın içeri verilmesi istenen bir durum değildir. Havalandırma sisteminde amaç ortam içindeki kalitesiz havanın alınarak ortam içine kaliteli hava akışının sağlanmasıdır. Bu işlem yapılırken ortamda istenen nem seviyesi de sabit tutulmalıdır.

Şile Havalandırma Firması

Havalandırma sistemleri havalandırılacak alanın büyüklüğüne ve havalandırma ihtiyacına göre lokal ya da merkezi havalandırma olarak tasarlanabilir. Lokal havalandırma yapıldığı durumlarda daha küçük fanlar ve sistemler kullanılırken merkezi havalandırmalarda daha büyük fanlar ve havalandırma sistemlerine ihtiyaç vardır. Sistemin merkezi mi yoksa lokal havalandırma olarak mı seçileceği havalandırması yapılacak olan alanın daha mimari çizimi aşamasında kararlaştırılmalıdır. Lokal havalandırma olarak düşünülmüş buna göre çizimi yapılmış binaların sonrasında merkezi havalandırma sistemine dönüştürülmesi oldukça zor, pahalı ve zahmetli bir süreçtir.

Havalandırma Sistemi Mimari Çizim İlişkisi

Binaların daha mimari çizimi aşamasında havalandırma sistemleri için gerekli kanal boşlukları verilmelidir. Bu aşamada mimarlar ile irtibata geçip teknik gerekliliklere uygun olarak görüşlerimizi Şile havalandırma sistemleri olarak vermekteyiz. Böylece mimari yapıdan kaynaklanan hatalar en aza indirilmekte ve sistem daha uygun maliyete tamamlanmaktadır. Merkezi havalandırma sistemlerinde ana sistem için gerekli fanlar bina çatısına konumlandırılabileceği gibi, bina büyüklüğüne bağlı olarak klima sistemlerinin yanında zemin üstü olarak da tasarımı yapılabilir.

Havalandırma Sisteminde Filtreler

Havalandırma yapılan mekandaki havanın kalitesini artırmak için dış ortamdan alınan hava iç ortama verilmeden önce filtrelerden geçirilir. Bu filtreler sayesinde hava içindeki kiri partüküller ile birlikte göz ile görülemeyen ancak zararlı gazların tutulması sağlanır. Havalandırma sistemlerinde ek olarak iç ortama alınan havanın dış ortam hava kokusundan etkilenmemesi için koku giderici filtreler de kullanılır. Bu sayede ortama alınan hava hem daha temiz hem daha kaliteli hem de daha sağlıklı hale gelebilmektedir. Kaliteli ortamlar için Şile havalandırma sistemleri en uygun çözümleri sunmaktadır. Havalandırma bu tür büyük binalar için en önemli konulardan biridir. İşini bilen firmalarla çalışılmalıdır.