Maltepe Havalandırma

Maltepe Havalandırma

Maltepe havalandırma sistemleri her türlü havalandırma sistemi ihtiyaçlarınızda konusunda uzman kadrosu ile en uygun çözümler sunmaktadır. Günümüzde artan çevre kirliliği hava kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır. İçinde bulunulan havanın yaşanabilir hale getirilebilmesi için havalandırma sistemleri kullanılmalıdır. Doğru tasarlanmış sistemler sayesinde hava kalitesi istenilen düzeye getirilmekte aynı zamanda ortam içi nem de istenilen düzeyde tutulmaktadır.

Maltepe Havalandırma Sistemleri Firması

Havalandırma sistemi tasarlamak sadece teknik bilgi ile yapılmaz. Aynı zamanda tecrübe ve birikim gerektirir. Müşteri ile detaylı görüşmeler yapılarak havalandırma sistemi kurulacak mekan ile ilgili olarak gerekli veriler toplanır. Mekânda insan yaşayacaksa bu insanların ne kadar olacağı ve hangi zamanda ne kadar yoğunlukta bulunacakları detaylı olarak öğrenilmelidir. Sistemin kurulacağı mekândan insan dışında başka canlı ya da makine çalışıp çalışmayacağı da dikkate alınır. Örneğin alışveriş merkezi ya da iş merkezi gibi büyük alanlarda canlı ağaç ya da bitki yetiştirilmektedir. Bu gibi canlıların gündüz ortamın oksijenini alıp korbondioksit ürettikleri bilinmektedir. Bu sebeple ortamdaki bu tür bitki çeşidi ve sayısı Maltepe havalandırma sistemleri tarafından değerlendirilerek en uygun çözüm üretilir. Havalandırılacak mekandaki kapı pencere büyüklüğü ve sayısı mimari projeden bakılarak belirlenir. Bunların ne kadarının havalandırma için kullanılabileceği havalandırma sistemine katkısının olup olamayacağı değerlendirmeye alınır.

Havalandırma Sistemi Projelendirme

Tüm detay bilgiler elde edildikten sonra proje hesaplaması yapılarak sistem için en uygun bileşenler hesaplanır. Sistem için uygun fan ve kanal sistemleri seçimi özenle yapılır. Fan hızlarının ortam havasını istenen sürede değiştirecek aynı zamanda havalandırma hızı da içerideki insanları rahatsız etmeyecek şekilde seçilir.

Havalandırma Sistemi Montajı ve Satış Sonrası

Sistem bileşenleri şantiye sahasına getirilerek projesine ve teknik gerekliliklerine uygun olarak Maltepe havalandırma sistemleri teknik personelince montajı tamamlanır. Montaj bittikten sonra sistem test edilerek herhangi bir arıza olup olmadığı ya da sistemin proje kriterlerine sahip olup olmadığına bakılır. Gerekli teknik denemeler sonucunda sorunsuz hale getirilen sistem müşteriye teslim edilir. Garanti süresince oluşabilecek arızalar anında müdahale edilerek sistemin sorunsuz çalışması sağlanır. Teknosac Havalandırma olarak müşteri memnuniyeti temel ilke olarak belirlendiğinden müşteri şikayet ve istekleri dikkatle değerlendirilir ve en iyi çözümler sunulur.