Güngören Havalandırma

Güngören Havalandırma

Güngören havalandırma sistemleri alanında faaliyetlerini yürüten firmamız tarafından profesyonel çözümler üretmekteyiz. Soluduğumuz havanın kalitesi sağlığımızı doğrudan etkilemektedir. Bulunduğumuz şehirlerin havası, pek çok kirletici ile kalitesizleşmektedir. Bu kirlilik, yer yer canlıların sağlığını tehdit eder düzeylere ulaşabilmektedir. Doğal havalandırma sağlayan pencereler bulunduğumuz mekânlarda yeterli havalandırmayı sağlasalar bile kaliteli havalandırma konusunda yetersiz kalmaktadır. Kaldı ki; iş merkezleri, sinema ve kongre salonları ve alışveriş merkezleri gibi yapılar doğal havalandırmayı sağlayacak donanımdan da yoksundurlar.

Güngören Havalandırma Firması

Firmamız, müşterilerimiz ile birlikte çalışarak ihtiyaç analizleri yapmaktadır. Bu bağlamda müşterilerimizden bazı bilgiler talep edilmektedir. Bunlardan bazıları: havalandırılacak alanın kullanım amacı, alanda bulunacak canlı sayısı, alanda koku kirliliği oluşturacak bir üretim yapılıp yapılmayacağı, alandaki tehlikeli gaz varlığıdır. Bütün bu soruların ışığında, Güngören havalandırma sistemleri üzerine çalışan firmamızın uzman ekibi tarafından müşterilerimizin ihtiyaçları tespit edilmektedir.

İhtiyaç tespitinin ardından müşterilerimize rehberlik edilerek en uygun sistemin seçilmesi sağlanmaktadır. Havalandırma sistemlerimiz optimum maliyet ve maksimum fayda esasına dayanmaktadır.

Sistem seçiminden sonra, proje ekibimiz ilgili sistem üzerinde çalışmaya başlamaktadır. Çağımızın modern gereksinimlerine uygun, ilgili teknik şartnameleri sağlayan profesyonel sistemler projelendirilmektedir. Bilgisayar yazılımları vasıtası ile sistemlerin simülasyonları yapılarak kusursuz olmaları sağlanmaktadır.

Havalandırma Sistemlerimizin Sağladığı Faydalar

  • Sistemlerimiz, ortama her an yenilenmiş hava sağlayarak canlıların konfor düzeylerini yükseltmektedir.
  • Koku üreten ortamlardaki kokuları bertaraf ederek başka mekanlara yayılmalarının önüne geçmektedir.
  • Sağlığa zararlı bileşenler havadan ayrıştırılmaktadır. Bu sayede daha sağlıklı bir solunum mümkün olabilmektedir.
  • Yanıcı ya da patlayıcı gazların oluştuğu ortamlarda, bu gazlar toplanarak uzaklaştırılmaktadır. Bu sayede ortamın emniyeti sağlanmaktadır.

Havalandırma Sistemleri Çeşitleri

  1. Havalandırma Sistemleri

Yerel sistemlerimiz genellikle küçük alanlarda tercih edilmektedir. Bu alanların pencere erişimleri olsa dahi, daha sağlıklı hava temin etmek isteyen müşterilerimizin talepleri üzerine üretilmektedir. Kurulumları basittir. Diğer sistemlere oranla çok az yer kaplarlar.

  1. İklimlendirme Sistemleri

Kapalı spor kompleksleri, sinema salonları ve alışveriş merkezleri gibi büyük kapalı hacimlere sahip alanlarda tercih edilirler. Pek çok farklı tipte üretimleri mümkündür. Projelendirilmesi tecrübe ve teknik olarak uzman firmalarca yapılmalıdır. Güngören havalandırma sistemleri üzerine çalışan firmamız bu sistemler üzerinde yeterli tecrübe ve teknik uzmanlığa sahiptir.

  1. Isıtma - Soğutma Sistemleri

Gıda üretilen alanlarda, gıda kokularının istenmeyen biçimde yayılmasın önlemek amacıyla üretilmektedir. Küçük cafelerden endüstriyel mutfak havalandırması ihtiyacı olan gıda üreten firmalara kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır.