Esenyurt Havalandırma

Esenyurt Havalandırma

Esenyurt havalandırma sistemleri alanında çalışan firmamız bu ihtiyaçlara çeşitli akılcı çözümler üretmektedir. Modern çağın inşaat anlayışı sebebiyle pek çok insan pencere erişimi bulunmayan ortamlarda yaşamakta ve bulunmaktadır. Pencere erişimi olsa dahi dışarıdan filtrelenmeden alınan hava pek çok tehlikeli madde barındırmaktadır. Bu maddelerden bazıları: ağır metaller, toz tanecikleri, fosil yakıt artıkları, araba egzozlarının oluşturduğu atıklardır. Bütün bunlara çözüm olarak toz toplama ve havalandırma sistemleri geliştirilmiştir. Büyük ölçekli ve pencere erişimi bulunmayan mekanlar için zaruri olan bu sistemler, küçük ölçekli ve pencere erişimi bulunan alanlar için de solunan havanın kalitesini arttırmak maksadıyla kullanılmaktadır.

Esenyurt Havalandırma Firması

  • Ortama sürekli olarak taze hava sağlayarak konfor düzeyini yükseltmektedir.
  • Hava içerisindeki sağlıksız materyalleri filtre ederek sağlıklı hava sağlamaktadır.
  • Solunan hava içerisindeki istenmeyen kokuları engelleyerek ortamda bulunan insanların konforlarını arttırmaktadır.
  • Yanıcı ve patlayıcı gazların oluştuğu ortamlarda bu gazları uzaklaştırarak iş ve işçi güvenliği anlamında tehlikeleri bertaraf etmektedir.

İmal Ettiğimiz Sistem Tipleri

Havalandırma sistemleri temelde üç alt başlık üzerinde incelense de farklı ihtiyaçlara cevap olarak sayısız çeşitte sistem üretilmektedir. Bu sistemlerin tasarlanabilmesi için müşterilerimizden bazı bilgiler istenmektedir. Bunların başlıcaları: havalandırılacak alanın ne maksatla kullanılacağı, ortamda bulunacak insanların tahmini sayısı, ortamda her hangi bir hava kirletici bulunup bulunmayacağı ve ortamın tehlikeli gazlara temasının olup olmamasıdır. Esenyurt havalandırma sistemleri alanında faaliyet gösteren firmamız, uzman kadrosu ile ihtiyaç analizlerinizi yaparak durumunuza uygun sistemler seçmenizde size rehberlik etmektedir.

Lokal Sistemler

Lokal sistemler, genellikle konut ve küçük dükkânlar için tercih edilmektedir. Kurulum ve işletme maliyetleri oldukça düşüktür. Projeye özel olarak üretilebildikleri gibi hazır sistemler de uygulanabilmektedir. Pencere erişimi olmasına rağmen solunan hava kalitesini arttırmak isteyen müşterilerimiz tarafından tercih edilmektedir. 220V gerilim ile çalıştıkları için ekstra elektrik hattı ihtiyacı bulunmamaktadır.

Merkezi Sistemler

Pencere erişiminin kısıtlı olduğu ve büyük iç hacimleri olan mekânlarda tercih edilmektedirler. Alışveriş merkezleri, kongre salonları, büyük iş merkezleri bu mekânlara örnek verilebilir. Dizayn ve uygulama aşaması teknik birikim gerektirmektedir. Esenyurt havalandırma sistemleri üzerinde faaliyet sürdüren firmamız bu alanda gereken donanıma sahiptir.

Davlumbaz Sistemler

Cafelerden gıda fabrikalarına kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Gıda üretimi yapılan her türlü mekanda kullanımları zorunlu kılınmıştır. Ortamda oluşan yemek kokularını dışarıya atmakla görevlidirler. İşçi ve müşteri konforu için tecrübeli firmalarca tasarımları yapılmalıdır.