Başakşehir Havalandırma

Başakşehir Havalandırma

Başakşehir havalandırma sistemleri, havalandırma sistemi ihtiyaçlarında en iyi çözümleri sunmaktadır. Kapalı alanlarda uzun süre kalan canlılar gaz çıkamaya devam ederler. Ortamda biriken havanın filtreler yardımı ile temizlenmesi ve temiz havanın ortama verilmesi gerekir. Bu işleme havalandırma denir. Havalandırmanın teknik gerekliliklere uygun yapılması durumunda ortam içindeki canlıların cinsine bağlı olarak yapılması gerekmektedir.

Başakşehir Havalandırma Firması

Özellikle insanların bulunduğu mekânların havalandırılması dikkatle yapılmalıdır. Havalandırmanın uygun ve yeterli olmaması, çalışma performansını ve yaşam kalitesini etkilemektedir. Havalandırılacak mekândaki kişi sayısı, mekânın hacmi temiz hava ihtiyacının tespit edilmesinde en önemli kriterlerdendir. Hesap kriterlerine bağlı olarak yapılan hesaplamalar sonucunda havalandırma sistemi için gerekli ekipmanlar belirlenir. Elde edilen sonuçlara göre havalandırma için gerekli fan ve borular ile birlikte filtreler de seçilir. Seçilen ekipmanlar ihtiyaçlarında Başakşehir havalandırma sistemleri elemanları tarafında tekniğine uygun olarak montajı yapılır ve sistem çalıştırılır. Havalandırma sistemlerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir diğeri de havalandırma hızıdır. Hızın fazla olması ortamdaki insanları rahatsız edeceğinden havalandırma sistemlerinde dikkat edilmesi gereken diğer bir husustur.

Başakşehir Havalandırma Sistemi İle Isıtma Sistemi Farkı

Havalandırma sistemleri ile ısıtma sistemleri biri biri ile sıklıkla karşılaştırılan kavramlardır. Havalandırma dendiğinde ortamdaki havanın kalitesi kriter olarak alınırken, ısıtma sistemlerinde birincil kriter ortam havasının sıcaklığıdır. Ortam havasının sıcaklığının artırılması, iç ortamın sıcaklığının değişik ısı kaynakları ile ısıtılması ile sağlanmaktadır. Havalandırma dendiğinde ise ortamdaki hava kalitesi ölçülerek ortamdaki kirlenmiş havanın alınarak dışarı atılması, dışarıdaki temiz havanın da ortama verilmesi demektir. Ortam havasının alınması ve dışarı atılması sırasında filtre kullanımına gerek yokken, dışarıdaki ortam havasının içeriye verilmesi sırasında mutlaka hava filtresinin kullanılması gerekmektedir. Filtrelerden geçirilerek elde edilen temiz hava ortama verilmektedir. Ortam havasını değişim hızına bağlı olarak da seçilen fanlar uygun hızda hava iç ortama verilmektedir.

Başakşehir Sanayi Tesislerinde Havalandırma

Sadece insanların yaşadığı ortamlar için değil sanayi ürünlerinin bulunduğu depolarında havalandırılması gerekmektedir. Özellikle tehlikeli maddelerin depolandığı depolarda Başakşehir havalandırma sistemleri havalandırma çözümleri sunmaktadır. Bu tür depoların havalandırması daha kritik öneme sahiptir. Ortamdaki tehlikeli gazların ölçülmesi ve tehlikeli değerlere ulaşmadan havanın değiştirilmesi gerekmektedir. Gıda maddelerinin depolandığı depolarda da havalandırma oldukça önemlidir. Havalandırmanın uygun olmaması gıda maddelerinin kısa sürede depolama ömrünü kaybetmesine sebep olmaktadır.